Hvordan foregår behandlingen

En behandling varer ca. 1-1½ time. Den omfatter en grundig samtale, hvor de problemer eller adfærdsmønstre, der ønskes ændret, bliver belyst. Klienten får forklaret, hvad der vil ske under hypnosen og har mulighed for at få stillet spørgsmål  før selve behandlingsforløbet starter.

Hypnoterapi er hurtigvirkende terapi.

I de fleste tilfælde er  2-4 behandlinger nok. Enkelte bliver dog problemfri efter bare 1 behandling, og andre har brug for måske 5 behandlinger. Ændringen er varig og påvirker ens liv positivt, ofte også på andre områder end forventet.