Privatlivspolitik

Oplysning om privatlivspolitik

Oplysning om vores behandling af dine personoplysninger:

1.Formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:Bruges til at kontakte dig i forbindelse med aftale af behandling.

2. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:Navn, mailadresse og evt. telefonnummer

3. Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader ikke dine personoplysninger til andre.  Dog kan vi bruge dit fornavn i forbindelse med markedsføring af anbefalinger.

4. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer ikke dine personoplysninger, med mindre der aftales efterfølgende behandlinger. Når sidste behandling er slut, slettes dine personoplysninger.

5. Ret til berigtigelse, sletning, begrænsning og indsigelse

Nedenfor kan du læse om din ret til berigtigelse, sletning, begrænsning og indsigelse.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os på kontakt@slipfri.dk.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Du har også ret til at få dine oplysninger suppleret med yderligere oplysninger, hvis dette vil gøre dine personoplysninger mere fuldstændige og/eller ajourførte.

Ret til sletning

I visse tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du kan finde på www.datatilsynet.dk.

6. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.